• Ung Musikplats är ett helhetsgrepp kring arbetet med musicerande barn och unga i Svenska kyrkan