• ORDNA EN ORGELAKTIVITET

  Här nedan finner Du exempel på olika metoder för att nå ut brett med orgeln!
  Hör av Er till oss med Era orgelaktiviteter, så kan vi publicera dem här på sidan och inspirera andra.

 • Varför inte unna dig en stunds ljuvlig massage ackompanjerad av fantastisk orgelmusik?

 • Webbinarium med Jon Liinason

  Under detta webbinarium möter du Jon Liinason, som har en mångårig erfarenhet från arbete med konstnärsdriven samhällsutveckling i skärningspunkten mellan samhälle, konst och akademi, och som under senare år arbetat med Göteborgs internationella orgelakademi, där han infört DO-orgeln som pedagogiskt redskap, utvecklat nya konsertformat såsom Go Bach to Sleep och arbetar för att sänka trösklarna och bjuda in till orgelns värld av sinnlig passion och nya klanger.
   
  Vi står inför en tid med å ena sidan stora utmaningar som organister. Återkommande kan vi läsa om minskade anslag, minskande elevantal på utbildningsställen och kommande pensionsavgångar som skapar stora behov av nya musiker. Samtidigt finns andra berättelser. Berättelser om hur efterfrågan på orgelpedagoger ökar, om organister och församlingar som vågar satsa och som möts av mängder med nyfikna barn och ungdomar, om ett samhälle där fler och fler upptäckt musikens och konstens enorma potential.
  En av de organisationer i Sverige som arbetat mest med att hitta nya former både för orgelpedagogik, men även konsertverksamhet med orgel, samt frågan om musikens & konstens möjligheter när det gäller både samhällsförändring och nya perspektiv i organisationsutveckling är Göteborgs internationella orgelakademi, som i detta arbete representeras av en av föreningens nyckelpersoner Jon Liinason.
   
  Webbinariet erbjuds i samverkan med SENSUS (Ingrid Lonér), Uppsala Stift (Mats Stenlund) och Göteborgs internationella orgelakademi.